Håll koll på inomhusluften med MidDecs prisade radonsensor och internettjänst.  Vi har valt att döpa vår tjänst till RadoSense, vår snabba uppkopplade radonsensor ger med sin höga känslighet snabbt en bild över hur radonet uppträder i en fastighet.

Beställ nu

RadoSense

Gör radonsanering inom dagar/veckor istället för månader/år.
En radonsanering idag löper igenom stegen: Kontrollera – åtgärda – kontrollera – åtgärda – kontrollera osv. Kontrollen görs oftast med spårfilmsdosor som är uppsatta i 2 till 3 månader under eldningssäsongen. Därför händer det ofta att det upptäckts sent om åtgärden inte har varit tillräcklig eller har varit felaktig. Med MidDecs nya IoT tjänst RadonSense får du snabbare koll på radonproblem och kan fortare börja åtgärda problemen och då snabbare få högre luftkvalité. Tidsperspektivet blir några dagar/veckor istället för månader/år. Verifieringen med spårfilmsdosor blir då mer en formalitet som bekräftar och ger ett kvitto på att inomhusklimatet nu har förbättrats.

Snabba åtgärder för att minska radon har effekt på inomhusklimatet

Gör radonsanering inom dagar/veckor istället för månader/år.

Gör luften renare – använd RadoSense.

RadoSense möjliggör ett nytt arbetssätt på flera sätt – möjligheten att dela data över nätet möjliggör samarbeten för att snabba upp radonutredningen – genom att det är en tjänst kan ni fokusera på att mäta – vi sköter om den årliga kalibreringen och håller reda på när det är dags att skicka en ny kalibrerad sensor och ni skickar då den ni använt till oss. – skulle olyckan vara framme så att sensorn av någon anledning går sönder kan ni returnera den till oss för reparation och vi skickar direkt en kalibrerad ersättare till er

 

Första versionen av RadoSense riktar sig till företag; typiska kunder

• Ett Fastighetsbolag eller Bostadsrättsförening som vill få bättre koll över radonproblemen i sina fastigheter
• En Radonutredare som hjälper företag eller privatpersoner att utreda radonproblem för att kunna föreslå och prova ut åtgärder som kan minska radonproblem.
• Ett företag eller kommun med skiftande verksamhet och anställda spridda på flera olika geografiska platser/lokaler som vill bättre kontroll över eventuella radonproblem där verksamhet utövas.

Hur gör du för att använda RadoSense?

Det är enkelt – när du får din Radonsensor i ett paket från oss placerar du radonsensorn där du vill mäta, sedan stoppar du in GSM-modemet i sensorn och ansluter strömsladden (220 V) så börjar den generera mätvärden. Den mäter hela tiden och ger ett nytt medelvärde som presenteras var 30:de minut i din Graf på Internet – där de lagras. Mätvärden visas även på Radonsensorns display som medelvärden per timme och per dygn när vi kommit upp i tillräckligt lång tid, displayen uppdateras var 10 minut. (Displayen kan vid behov täckas med en medföljande plastbricka)

Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt formulär ”klicka här” så skickar vi ett avtal till dig. Första gången tecknas tjänsten för 2 år, därefter löper tjänsten på med 3 månaders uppsägning.

När vi får tillbaka ett signerat avtal så skickar vi Radonsensorn och inloggningsuppgifter till tjänsten.

För närvarande har vi tagit fram 3 integrationer till internet för radonsensorn varav de 2 första kan används i IoT tjänsten RadoSense

 1. GSM
 2. Wifi
 3. Modbus direkt till ert fastighets övervakningssystem

Men finns andra behov går det lätt att skapa en egen integration via vårt R232 liknande protokoll.

Ett PC program följer med som tillbehör och ansluter man en PC till Radonsensorns USB kan man

 • Konfigurera om det fördefinierade Wifi´t till eget eller till en kunds Wifi nät.
 • Ladda de senaste 250 mätvärdena till en fil – då är det ett medelvärde för varje timme som har sparats.
 • Om mätaren saknat täckning, dvs inte fått kontakt med IoT tjänsten kan programmet spara ned den mätning som genomförts till en fil. Förutsätter att mätaren inte varit strömlös

RadoSense levereras med en praktisk transportväska för radonsensorn. En manual kan laddas ned från IoT tjänsten. Du loggar in till din RadoSense genom att klicka på ”Min RadoSense” ikon uppe till höger.

Vid utförande av radonmätningar med RadoSense rekommenderas att SSM´s metodbeskrivningar för radonmätning i bostad och på arbetsplatser används

Mer värdefulla tips om Radon och radonsanering kan fås på Svensk Radonförenings hemsida.
MidDec är medlem i Svensk Radonförening

Följ gärna med vad som händer oss på MidDecs hemsida

Besök gärna Mittuniversitets och MidDecs prototyp tjänst som vann stora inneklimatpriset 2017

Nedan finns en länk till en RadoSense Demo som vi kommer placera på olika platser

 • Länk till en RadoSense Demo länk

Vad kostar det och vad får jag? 

Med RadoSense får du en liten smidig Radonsensor som kan flyttas runt mellan olika rum eller mellan fastigheter.

Vår ambition är att fortsätta att ligga i framkant och fylla RadoSense med Nya typer av sensorer och Nya funktioner som underlättar användning och skapar konkurrenskraft för våra kunder och ett säkert inomhusklimat utan radon för de människor som vistas i hemmet eller på en arbetsplats.

Låt oss arbeta tillsammans!

Vi vill skapa ett bättre inneklimat för alla, ytterligare funktioner/sensorer kommer att läggas till i samråd med våra användare. Vad tycker du behövs? 

Vanliga frågor? 

 

Internet gick ner vad händer med datan?

Vid kortare avbrott så sänder den om mätdatat när den får kontakt igen. Alternativt använder man det medföljande programmet som laddar det senaste 250 timmars mätdata till en fil.

Vad händer vid strömavbrott?

Om den blivit strömlös – är allt data förlorat då – nej det sparas på intern minne i sensorn som kan plockas fram av vår tekniker när enheten kommer åter till MidDec.

Kan jag ställa den i ett fönster och ändå få pålitlig data?

Undvik att placera den i fönster/starkt solljus, det kan generera brus som stör mätningen.

Kan tidigare mätningar påverka resultatet?

Om man flyttar sensorn från ett rum med väldigt hög Radonhalt, (1000 Bq) och direkt börjar mäta då kan det finnas radongas kvar i mätkammaren som kan göra att radonhalten verkar högre än den är i det nya rummet. Ett sätt är att först öppna fönstret eller blåsa på den med en fön innan mätningen startar.

Formulär för intresseanmälan/beställning

  Kontaktinfo

  Leveransadress*

  Faktureringsadress (om annan än ovan)

  Besöksadress