Håll koll på inomhusluften med MidDecs prisade radonsensor och internettjänst.  Vi har valt att döpa vår tjänst till RadoSense, vår snabba uppkopplade radonsensor ger med sin höga känslighet snabbt en bild över hur radonet uppträder i en fastighet.

Läs mer om produktenBeställ nu

RadoSense 

En ny innovativ tjänst för Radonmätning

Våren 2018 utsågs MidDec´s och Mittuniversitetets prototyptjänst som den mest innovativa tjänsten för att förbättra inomhusklimatet och belönades med Stora Inneklimatpriset. Prototypen bestod av vår radonsensor och en internettjänst som ”hostades” hos Mittuniversitetet. Nu lanserar MidDec marknadens bästa och smartaste tjänst för radonutredning. En tjänst för professionella användare – den vänder sig till radonutredare och större fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar.

Pålitlig data är viktig!

Därför skickar vi varje år ut en ny kalibrerad enhet till er och ni returnerar den ni har. Skulle den enhet ni redan har gå sönder, skickas en ny kalibrerad sensor ut till er normalt inom 24-48h i Sverige. 

 

Snabba resultat – Snabba åtgärder

Med RadoSense får du en liten smidig Radonsensor som kan flyttas runt mellan olika rum eller mellan fastigheter.

}

Dygnet runt

Mätvärden dygnet runt ger kunskap om hur radonproblemen ser ut i fastigheten

Dela information

Dela resultatet över internet med dina intressenter möjliggör samarbeten med fastighetstekniker, boende och radonsanerare för snabba åtgärder

l

Snabba åtgärder

Prova olika åtgärder för att minska radonproblem och se snabbt över internet om de har effekt

N

Se resultat

Övervaka att vald åtgärd har effekt över tid

Löpande utveckling

En IoT – tjänst som vi kontinuerligt kommer att utveckla vidare tillsammans med våra kundert

Vår ambition är att fortsätta att ligga i framkant och fylla RadoSense med Nya typer av sensorer och Nya funktioner som underlättar användning och skapar konkurrenskraft för våra kunder och ett säkert inomhusklimat utan radon för de människor som vistas i hemmet eller på en arbetsplats.

Låt oss arbeta tillsammans!

Vi vill skapa ett bättre inneklimat för alla, ytterligare funktioner/sensorer kommer att läggas till i samråd med våra användare. Vad tycker du behövs? 

Liten, enkel och behändig

Det är enkelt – när du får din Radonsensor i ett paket från oss placerar du radonsensorn där du vill mäta, sedan stoppar du in GSM-modemet i sensorn och ansluter strömsladden (220 V) så börjar den generera mätvärden.

Den mäter hela tiden och ger ett nytt medelvärde som presenteras var 30:de minut i din Graf på Internet – där de lagras.

Mätvärden visas även på Radonsensorns display som medelvärden per timme och per dygn när vi kommit upp i tillräckligt lång tid, displayen uppdateras var 10 minut. (Displayen kan vid behov täckas med en medföljande plastbricka)

RadoSense riktar sig till

• Ett Fastighetsbolag eller Bostadsrättsförening som vill få bättre koll över radonproblemen i sina fastigheter

• En Radonutredare som hjälper företag eller privatpersoner att utreda radonproblem för att kunna föreslå och prova ut åtgärder som kan minska radonproblem.

• Ett företag eller kommun med skiftande verksamhet och anställda spridda på flera olika geografiska platser/lokaler som vill bättre kontroll över eventuella radonproblem där verksamhet utövas.

Snabba åtgärder för att minska radon har effekt på inomhusklimatet

Gör radonsanering inom dagar/veckor istället för månader/år.

Vanliga frågor? 

 

Internet gick ner vad händer med datan?

Vid kortare avbrott så sänder den om mätdatat när den får kontakt igen. Alternativt använder man det medföljande programmet som laddar det senaste 250 timmars mätdata till en fil.

Vad händer vid strömavbrott?

Om den blivit strömlös – är allt data förlorat då – nej det sparas på intern minne i sensorn som kan plockas fram av vår tekniker när enheten kommer åter till MidDec.

Kan jag ställa den i ett fönster och ändå få pålitlig data?

Undvik att placera den i fönster/starkt solljus, det kan generera brus som stör mätningen.

Kan tidigare mätningar påverka resultatet?

Om man flyttar sensorn från ett rum med väldigt hög Radonhalt, (1000 Bq) och direkt börjar mäta då kan det finnas radongas kvar i mätkammaren som kan göra att radonhalten verkar högre än den är i det nya rummet. Ett sätt är att först öppna fönstret eller blåsa på den med en fön innan mätningen startar.

Formulär för intresseanmälan/beställning

    Kontaktinfo





    Leveransadress*

    Faktureringsadress (om annan än ovan)

    Besöksadress